fredag 25 maj 2018

1566 Klasskonsert i årskurs 2 på Lilla Akademien

Nästa konsert var klockan 16 samma lördag. Då var det Caspars tur att framträda. Han är åtta år och går i årskurs 2 på musikskolan Lilla Akademien i Stockholm som sina två syskon. Om förskoleklassens konsert tidigare på förmiddagen, där yngsta barnbarnet Clarissa går, har jag berättat här.

Rubriken på den här klasskonserten var Uppdrag Rymden. Det var historiska återblickar som berättades av barnen. "Föreläsningar" av barnen om ljudstyrka och ljudvågor och hur man skapar toner ingick också i programmet. Caspar hade mycket att säga och gjorde det med den äran. 


Caspar i vit långskjorta till höger.

På klasskonserterna förekommer det få solister och här var samtliga barn i klassen engagerade i ensemblespel. Redan från förskoleklassen får barnen öva sig att spela tillsammans med andra vilket både är nyttigt för sammanhållningen i klassen och roligt för övrigt. Eftersom Caspar skulle spela oboe tillsammans med sex klasskamrater behövde varken Mirren eller jag vara nervösa. Skulle han spela något fel så skulle det i alla fall inte höras. 


Klassen i slutet av konserten.

Många av barnen tvåan spelar piano eller fiol. Men här finns också barn som spelar trumpet, oboe, klarinett, tvärflöjt, valthorn, cello, saxofon och slagverk. Simon, den enda eleven i klassen som har valt slagverk som instrument, hade själv komponerat en melodi som han framförde på marimba. Han spelade också med i ensemblen som Caspar var med i, men då på sin trumma. Sju elever i årskurs 2 på Lilla Akademien spelar temat från Star Wars tillsammans. Caspars klasskompisar, Oscar och Konstantin  spelar Vem kan segla förutan vind.

Inga kommentarer: